home kontakt  
język / language / ru:

   
Śląski Dom Inwestycyjny Elimar S.A.
Biuro Konsultingu EKOS

Katowice, Aleja Korfantego 71
tel./fax. (0-32) 203 38 76; 259 27 31

KRS 0000084281
Kapitał akcyjny: 16.228.000 zł
Regon 271865320
NIP 634-00-16-492

e-mail: biuro@elimar.com.pl
Konsulting gospodarczy i prawny
 1. doradztwo i organizacja zakupów przedsiębiorstw, wyceny przedsiębiorstw, aranżacja transakcji, obsługa prawna, organizacja finansowania;
 2. doradztwo gospodarcze w zakresie reorganizacji przedsiębiorstw, due diligence, łączenia i podziału, pozyskiwania kapitału (w tym poprzez Giełdę Papierów Wartościowych);
 3. doradztwo lub pośrednictwo w zakresie sprzedaży przedsiębiorstw, akcji i udziałów - poszukiwanie inwestorów i doradztwo biznesowo-prawne;
 4. opracowywanie analiz i biznes planów, wycen akcji i przedsiębiorstw;
 5. wyceny nieruchomości zgodnie ze Standardami Zawodowymi Rzeczoznawców Majątkowych.
 6. audyty IT, wspomożenie doboru systemu IT, nadzór nad wdrożeniem systemu IT, doradztwo w zakresie organizacji Informatyki, zarządzania usługami informatycznymi (ITIL) oraz projekty nowych rozwiązań.

Wykaz ważniejszych zrealizowanych wycen wartości przedsiębiorstw
wykonanych przez Biuro Konsultingu EKOS®

 • Huta Szkła Walcowanego "Jaroszowiec", ul. Kolejowa 1, 32-312 Jaroszowiec.
  Wycena wartości rynkowej przedsiębiorstwa.
 • Jastrzębska Spółka Węglowa SA "Warsztaty Remontowe". ul. Rybnicka 6, 44-335 Jastrzębie Zdrój.
  Wycena wartości rynkowej warsztatów remontowych sześciu kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Wycenę wykonano metodami odtworzeniową aktywów netto oraz rynkowo-likwidacyjną.
 • STALEXPORT S.A., ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice.
  Wycena wartości ATLANTICO-TRANS-EX Sp. z o.o. w Katowicach.
 • Urząd Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim, ul. 3 Maja 33, Piotrków Trybunalski.
  Wycena wartości przedsiębiorstwa dla celów prywatyzacji.
 • Agencja Prywatyzacji Ministerstwa Skarbu, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa.
  Analiza Kopalni Piasku Maczki-Bór Sp. z o.o. w Sosnowcu zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3.06.1997. Analiza obejmuje: analizę prawną, marketingową, ekonomiczno-finansową, wycenę wartości przedsiębiorstwa oraz memorandum informacyjne.
 • Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice.
  Wycena wartości PKS Tychy.
 • STALEXPORT S.A., ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice.
  Wycena wartości Przedsiębiorstwa Spedycji Międzynarodowej C.Hartwig Sp. z o.o. Gdańsk.
 • Śląski Urząd Wojewódzki, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice.
  Wycena Zakładów Naprawczych Przemysłu Węglowego REMAG w Katowicach metodą zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych i metodą wartości skorygowanej aktywów netto.
 • ENERGOTECHNIKA-PROJEKT Biuro Projektów Energetycznych i Ochrony Środowiska Sp. z o.o., ul. Szpitalna 6, 44-190 Knurów.
  Wycena wartości rynkowej majątku trwałego Elektrociepłowni Huty Miedzi "Głogów" w Żukowicach.
 • Fabryka Ceramiki Budowlanej WACŁAW JOPEK ul. Władysława Łokietka 10, 41-935 Bytom.
  Wycena wartości znaku towarowego ze świadectwem ochronnym dla znaku słowno-graficznego pod kątem wniesienia jako aportu do powstającej spółki.
 • Śląski Urząd Wojewódzki ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice.
  Wycena Przedsiębiorstwa Usług Technicznych Komunikacji Miejskiej JAMNA - BUS w Mikołowie.
 • STALEXPORT SA, ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice.
  Wycena wartości rynkowej 4 spółek:
  • Centrozłom Sp. z o.o. Kraków;
  • Centrozłom Sp. z o.o. Gdańsk;
  • Centrozłom Sp. z o.o. Warszawa;
  • Przedsiębiorstwo Przerobu Złomu Metali Centrozłom-Stalexport Spółka Akcyjna w Gliwicach.
 • Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA, ul. Modelarska 11, 40-142 Katowice.
  Wycena wartości środków trwałych dla potrzeb zabezpieczenia kredytu bankowego.
 • STALEXPORT SA, ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice.
  Wycena wartości CENTROSTAL S.A. w Kielcach.
 • CIECH SA, ul. Powązkowska 46/50, 01-728 Warszawa.
  Wycena terenów w Dąbrowie Górniczej wraz z infrastrukturą.
 • FASING MOJ Sp. z o.o., ul. Tokarska 6, 40-859 Katowice.
  Wycena wartości rynkowej nieruchomości oraz maszyn i urządzeń.
 • CIECH SA, ul. Powązkowska 46/50, 01-728 Warszawa.
  Wycena majątku trwałego firmy PEROX SA.
 • Śląski Urząd Wojewódzki, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice.
  Wycena Przedsiębiorstwa Państwowego pod nazwą Kolejowe Zakłady Maszyn "KOLZAM" w Raciborzu dla celów prywatyzacji.
 • Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA, ul. Modelarska 11, 40-142 Katowice.
  Wycena wartości rynkowej biurowców dla potrzeb zabezpieczenia kredytu bankowego.
 • Huta Szkła "Jaroszowiec" Sp. z o.o., ul. Kolejowa 1, 32-312 Jaroszowiec.
  Wycena wartości rynkowej całości nieruchomości Huty dla potrzeb zabezpieczenia kredytów bankowych.
 • Przedsiębiorstwo Urządzeń Szklarskich SZKŁOMASZ w Jaroszowcu, ul. Kolejowa 2.
  Operat szacunkowy wyceny całości nieruchomości Przedsiębiorstwa.
 • Śląski Urząd Wojewódzki, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice.
  Wycena Przedsiębiorstwa Państwowego Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych dla celów prywatyzacji.
 • STALEXPORT SA, ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice.
  Wycena wartości Stalexport Zaptor Spółka akcyjna w Olsztynie wraz z Zamkniętą Spółką Akcyjną Stalexport-Vilnius w Wilnie.
 • Przedsiębiorstwo Budowlane KATOWICE S.A., ul. Powstańców 5.
  Wycena wartości rynkowej biurowca oraz obiektów zaplecza budowlanego GRB1 w Katowicach.
 • Śląski Urząd Wojewódzki ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice.
  Wycena Przedsiębiorstwa Obrotu Wyrobami Hutniczymi CENTROSTAL GÓRNOŚLĄSKI w Katowicach.
 • STALEXPORT SA, ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice.
  Wycena wartości pakietów akcji i udziałów:
  • Stalexport Serwis Centrum Katowice;
  • Stalexport Serwis Opole;
  • Wycena obiektu Panweniki;
  • Wycena wartości pakietu akcji Stalexport S.A. Częstochowa;
 • MOSTOSTAL KRAKÓW S.A. w Krakowie.
  Operaty szacunkowe zabudowanych nieruchomości gruntowych w Chorzowie.
 • Grupa Kapitałowa MIFAMA S.A. w Mikołowie.
  Wycena wartości majątku MIFAMA S.A.
 • Przedsiębiorstwo Przerobu Złomu Metali CENTROZŁOM-STALEXPORT S.A. Gliwice.
  Wycena wartości Oddziału w Kędzierzynie-Koźlu.
 • Fabryka Silników Elektrycznych Małej Mocy SILMA S.A. w Sosnowcu.
  Wycena wartości SIMA S.A.
 • PHU Golden Wool, 40-413 Katowice ul. Ociepki 8a.
  Wycena wartości Przedsiębiorstwa jako aportu.
 • Stalexport Transroute Autostrada S.A. w Mysłowicach.
  Wycena wartości Stalexport Transroute Autostrada S.A. w Mysłowicach.
 • Huta Bankowa Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej.
  wycena udziałów HB Łeba Sp. z o.o.
 • Rafineria Gdańska Sp. z o.o. ul. Szara 32, 80-116 Gdańsk.
  Wycena stacji paliw w Zabrzu.
 • STALEXPORT SA, ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice.
  Wycena wartości PPiOZ ZŁOMHUT Sp. z o.o. w Bodzechowie.
 • SEVENBRIDGE Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 2, 40-036 Katowice.
  Wycena wartości pakietu aplikacji KonCerm
Elimar © 2020 All rights Reserved
statystyka