home kontakt  
język / language / ru:

   
Śląski Dom Inwestycyjny Elimar S.A.
Biuro Konsultingu EKOS

Katowice, Aleja Korfantego 71
tel./fax. (0-32) 203 38 76; 259 27 31

KRS 0000084281
Kapitał akcyjny: 16.228.000 zł
Regon 271865320
NIP 634-00-16-492

e-mail: biuro@elimar.com.pl
Zarząd i Zespół
Dariusz Kruglej - Prezes Zarządu ŚDI ELIMAR SA
 
Dariusz Kruglej jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego (Projektant systemów informacyjnych i informatycznych) oraz Akademii Ekonomicznej w Katowicach (Finanse i Bankowość) jak również Podyplomowych studiów MBA przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
W czasie 15 letniej kariery zawodowej związany był z rynkiem kapitałowym, kierując Zespołem Analiz Finansowych w Departamencie Inwestycji Kapitałowych Banku Śląskiego S.A., oraz z branżą usługową, handlową i produkcyjną pełniąc funkcję Głównego Kontrolera Finansowego w spółce Alupol - GK Kęty SA, funkcję Dyrektora finansowego - Członka Zarządu w Przedsiębiorstwie Budowlanym Katowice S.A., oraz Wiceprezesa Zarządu w spółkach Grup Kapitałowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych: Farmacol S.A. (Wiceprezes d/s finansowych oraz d/s restrukturyzacji) oraz Zakładach Gumowych Bytom S.A. - Grupa Kapitałowa Eurofaktor SA gdzie pełnił funkcję Dyrektora d/s produkcji i finansów.

Od 2006 roku związany, jako Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Finansowy, z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Idea SA.

Autor wielu analiz finansowych i restrukturyzacyjnych oraz planów biznesu dla spółek na rynku niepublicznym. Autor licznych artykułów i publikacji. Zrealizował kilka projektów inwestycyjnych na rynku niepublicznym typu venture capital. Zasiadał w wielu radach nadzorczych.
e-mail:d.kruglej@elimar.com.pl
 
Edward Stosur - Doradca Prezesa Zarządu
  Pan Edward Stosur jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Studium Podyplomowego Ekonomiki i Irganizacji Przemysłu, od 1988 jest ekspertem technicznym UNIDO (Industrial Economist), biegłym sądowym z zakresu wyceny wartości przedsiębiorstw a od 1997 rzeczoznawcą majatkowym nr 2449. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie analiz ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw z branży przemysłu metali nieżelaznych, analiz finansowych projektów inwestycyjnych, wyceny wartości przedsiębiorstw, opracowywania planów biznesu, projektów restrukturyzacji finansowej i operacyjnej przemysłu metali nieżelaznych. Pracownik Huta Metali Nieżelaznych "Szopienice", Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych "Bipromet" Katowice, doradca zarządu - Costing Export w State Company of Aluminium Semiproducts w Iraku. Wieloletni pracownik ING Banku Śląskiego SA - jako specjalista w Departamencie Kredytów Zwiększonego Ryzyka, od 1994 w Departamencie Inwestycji Kapitałowych gdzie nadzorował i opiniował przygotowywanie projektów restrukturyzacji operacyjnej i finansowej "złych" dłużników, dokonywał oceny finansowej projektów inwestycji przemysłowych przy użyciu programu COMFAR, opiniował inwestycje kapitałowe BSK SA, sporządzał plany biznesu, wyceny wartości przedsiębiorstw, analizy standingu finansowego przedsiębiorstw. Od 1990 roku kierował pracami Biura Konsultingu EKOS w zakresie opracowania kilkudziesięciu wycen nieruchomości, wyceny wartości i udziałów w spółkach, analiz finansowych projektów inwestycyjnych, analiz przedprywatyzacyjnych, w tym na zlecenie Agencji Prywatyzacji Ministerstwa Skarbu oraz Śląskiego Urząd Wojewódzki w Katowicach. Autor licznych publikacji.
 
Piotr Pilarski - Dyrektor Operacyjny
  Związany był przez całą dotychczasową swoją karierę zawodową, prawie dwudziestoletnią, z Grupą Kolporter.
Początkowo w Kolporter SA (dystrybucja prasy i wydawnictw, prenumerata) - Oddział Śląski - współtworzył Odział a później kierował nim na stanowisku Dyrektora. Zajmował się organizacją Oddziału we wszystkich obszarach (handlowym, logistycznym, organizacyjnym). Do dzisiaj jest to jeden z największych oddziałów Kolportera (pod względem liczby klientów i udziały w rynku).

W Kolporter Service (dystrybucja FMCG, usługi terminalowe, dystrybucja produktów GSM, dystrybucja wyrobów tytoniowych ) sprawując funkcję Wiceprezesa, później Prezesa Zarządu zajmował się reorganizacją i usprawnianiem działania firmy w zakresie IT, handlowym oraz logistyki (centralizacja zakupów, zarządzania ofertą handlową, polityką cenową), współtwórca systemu sprzedaży GSM pre-paid i usług elektronicznych za pomocą sieci terminali elektronicznych - dzisiaj lidera rynkowego w dystrybucji wyrobów tytoniowych i GSM pre-paid, największej sieci terminali w Polsce.

W ramach Kolporter Holding (optymalizacja działania Grupy Kapitałowej Kolporter) - pełniąc funkcję pełnomocnika ds. projektów strategicznych, nadzorował projekty rozwoju spółek Holdingu, w tym uruchomienie spółki Kolporter Ukraina (usługi terminalowe GSM).
W Spółce Kolporter Sieci Handlowe (sieć ok. 1000 sklepów convinience ze specjalizacją prasową) pełniąc funkcję Wiceprezesa Zarządu zajmował się restrukturyzacją Spółki w zakresie zarządzania ofertą handlową, zaopatrzeniem, siecią handlową i logistyczną, rozwojem systemów IT, oraz opracowaniem i uruchomieniem nowego brandu sieci - dzisiaj największej sieci sklepów prasowo - tytoniowych w Polsce.
 
Krzysztof Romanowski - Dyrektor operacyjny
  Pan Krzysztof Romanowski rozpoczął swoją karierę w branży poligraficznej w roku 1989 jako import manager w drukarni Stokowski.

W 1991 roku współtworzył – pełniąc funkcję Prezesa Zarządu - największą obecnie drukarnię etykiet samoprzylepnych WDH, przekształcając firmę zajmującą się sprzedażą telewizorów w fabrykę należącą obecnie do jednego z największych na rynku europejskim producentów.

W 1996 roku rozpoczął pracę jako przedstawiciel firmy Siegwerk Druckfarben Gmbh & Co KG i już w pierwszym roku działalności osiągnął roczny obrót 300 tys. Euro.

Do 2003 roku zajmował się jej rozwojem i organizacją, pełniąc funkcję Prezesa Zarządu, doprowadzając do wzrostu przychodów ze sprzedaży do ponad 10 mln Euro. Zwiększenie sprzedaży oraz udziału w rynku polskim umożliwiły firmie Siegwerk Polska budowę fabryki w Polsce.

W Siegwerk Polska Krzysztof Romanowski odpowiadał ze rekrutację i szkolenie doradców technicznych ds. farb oraz pracowników laboratorium kontroli jakości, utworzył też Dział logistyki.

Od roku 1995 działał także na rynku klejów do laminacji, pracując jako Główny Przedstawiciel firmy Morton/Rohm and Haas (obecnie Dow Chemical), w międzyczasie także w Novacote/Coim.

Pracując dla Alcan Packaging – jednej z największych międzynarodowych firm z grupy Alcan International w zakresie opakowań giętkich, wieczek do jogurtów, był odpowiedzialny za sprzedaż z fabryk całej Europy na terytorium Polski a także za rozwój rynku włącznie z akwizycjami.

Pan Krzysztof Romanowski posiada wiedzę w zakresie planowania i raportowania a także bardzo dobre rozeznanie zarówno na polskim jak i europejskim rynku zwłaszcza w zakresie kanałów dystrybucji opakowań giętkich oraz farb graficznych fleksograficznych, wklęsłodrukowych oraz offsetowych, klejów do laminacji oraz spajania na zimno, lakierów termozgrzewalnych oraz hot-meltów.
 
Arkadiusz Paśnik - Dyrektor operacyjny
  Arkadiusz Paśnik ukończył Wydział Mechaniczny Politechniki Świętokrzyskiej oraz Studia Menadżerskie na Uniwersytecie Warszawskim.

W latach 1996 - 2007 pełnił m.in. funkcje Prezesa Zarządu Cefarm Kielce S.A., Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych Grupy Kapitałowej Farmacol S.A. oraz Prezesa Zarządu Cefarm Warszawa S.A.

Jako Prezes Zarządu Cefram Kielce SA i Cefarm Warszawa S.A. kierował procesem restrukturyzacji sieci aptek własnych - w tym organizował centralne struktury pozwalających na zarządzanie siecią 160 aptek, optymalizację kosztów oraz struktury organizacyjnej. W ramach systemu dziennego monitoringu sprzedaży i osiąganej marży w placówkach handlowych odpowiadał za wdrożenie systemów komputerowych - KOMPAKT w Cefarmie Kielce.

Jako Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych Grupy Kapitałowej Farmacol S.A. odpowiadał za uruchomienie projektów w obszarach: optymalizacji zaopatrzenia aptek, jednolitych programów marketingowych w sieci aptek własnych i klientów handlowych oraz wdrożenie systemu motywacyjnego dla służb handlowych.
 
Dariusz Kiczek - Dyrektor Inwestycyjny
  Dariusz Kiczek ukończył Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu oraz Studium podatkowe organizowane przez Towarzystwo Edukacji Bankowej.
Posiada dużą wiedzę i doświadczenie z zakresu księgowości, finansów, podatków i kontrolingu zdobyte w czasie pełnienia funkcji Głównego Księgowego i Dyrektora Ekonomicznego w Przędzalni Czesankowej Wełnopol, Głównego księgowego w Zakładzie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Formes, Dyrektora finansowego CPF, Wiceprezesa Zarządu Eskulap oraz Dyrektora Finansowego Grupy Kapitałowej Farmacol SA notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Dariusz Kiczek jest ekspertem z zakresu finansów przedsiębiorstw.
 
Mariusz Węgorzewski - Kierownik Projektu
  Mariusz Węgorzewski jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach - Wydział Ekonomii, Specjalność Transport oraz Podyplomowego Studium Menadżerskiego MBA, 15 - letni staż w branży informatycznej, najpierw jako konsultant - sprzedawca polskich rozwiązań finansowo-księgowych i systemów ERP a potem Partner - Doradca w realizacji kilku dużych audytów informatycznych mających na celu wypracowanie strategii i określenie koncepcji informatyzacji dla takich firm jak: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach, BOT Elektrownia Turów S.A. w Bogatyni wraz ze spółkami zależnymi, Elektrownia Kozienice S.A. w Świerżach Górnych, Tarmac Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu i Energa-Operator S.A. w Gdańsku.
 
Tadeusz Błasiak - Konsultant
  Tadeusz Błasiak ukończył Wyższa szkołę Ekonomiczną w Katowicach oraz Studia podyplomowe z zakresu Handlu zagranicznego oraz Organizacji i Zarządzania. Posiada duże doświadczenie z zakresu opracowywania feasibility studies, business planów, wycen wartości przedsiębiorstw. Wieloletni pracownik Głównego Biura Studiów i Projektów Separator, Biura Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych "BIPROMET" oraz Departamentów: Kredytów Zwiększonego Ryzyka oraz Finansowania Projektów Inwestycyjnych BSK ING SA. Autor kilkunastu publikacji naukowych na temat Efektywności ekonomicznej inwestycji, zarządzania i bankowości.
 
Elimar © 2020 All rights Reserved
statystyka