home kontakt  
język / language / ru:

   
Śląski Dom Inwestycyjny Elimar S.A.
Biuro Konsultingu EKOS

Katowice, Aleja Korfantego 71
tel./fax. (0-32) 203 38 76; 259 27 31

KRS 0000084281
Kapitał akcyjny: 16.228.000 zł
Regon 271865320
NIP 634-00-16-492

e-mail: biuro@elimar.com.pl
Rada Nadzorcza
Prof. Krzysztof Marcinek - Vice Przewodniczący Rady Nadzorczej [www]
  Prof. Krzysztof Marcinek - Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Katowicach (1973). Profesor nauk ekonomicznych. Pracownik Katedry Inwestycji, Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Prodziekan ds. Nauki na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń. Odbył staże w Netherlands Economic Institute oraz Erasmus University w Rotterdamie, Durham University Business School w Durham oraz University of Strathclyde w Glasgow. Poza Akademią Ekonomiczną pracował m.in. w STALEXPORT S.A. (1995 - 2001) na stanowisku specjalisty w Biurze Nadzoru Właścicielskiego. W latach 1998 - 2001 był członkiem Rady Nadzorczej Stalexport Service Centrum w Katowicach. Specjalizuje się analizie finansowej przedsiębiorstwa, ocenie efektywności oraz ryzyka projektów inwestycyjnych oraz finansowaniu projektów inwestycyjnych na zasadach project finance. Jest autorem kilku książek oraz kilkudziesięciu artykułów a także ekspertyz dla praktyki gospodarczej.
 
Grzegorz Morawiec - Członek Rady Nadzorczej [www]
  Grzegorz Morawiec jest Radcą prawnym, absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego.
Aplikację radcowską odbył w latach 1999-2003 w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Numer wpisu na listę radców prawnych OIRP w Katowicach Kt-2210.
Szczególne obszary zainteresowań zawodowych to prawo handlowe, prawo konkurencji, fuzje i przejęcia.
Elimar © 2020 All rights Reserved
statystyka