home kontakt  
język / language / ru:

   
Śląski Dom Inwestycyjny Elimar S.A.
Biuro Konsultingu EKOS

Katowice, Aleja Korfantego 71
tel./fax. (0-32) 203 38 76; 259 27 31

KRS 0000084281
Kapitał akcyjny: 16.228.000 zł
Regon 271865320
NIP 634-00-16-492

e-mail: biuro@elimar.com.pl
Działalność z zakresu zarządzania
1. Zarządzanie restrukturyzacją

Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania restrukturyzacją przedsiębiorstwami branży przemysłowej, handlowej i finansowej. To powoduje, że szybko znajdujemy optymalne rozwiązania zarówno w dziedzinie zaopatrzenia, optymalizacji produkcji, sprzedaży jak i efektywnego finansowania. Jesteśmy praktykami. Nie polecamy naszym klientom planów biznesu. My je tworzymy, ale po to żeby je samemu wdrażać. Po to aby budować wartość przedsiębiorstwa.


2. Zarządzanie tymczasowe

Zarządzanie tymczasowe polega na tym, że wprowadzamy do przedsiębiorstwa, na ściśle określony czas, na kluczowe stanowiska naszych menadżerów w celu redukcji kosztów, dokonania redukcji przerostu zatrudnienia, zwiększenia sprzedaży i poprawy rentowności działalności przedsiębiorstwa. Szczególną odmianą zarządzania tymczasowego jest ratowanie przedsiębiorstwa przed bankructwem, kiedy to na skutek błędów lub nagłej zmiany w otoczeniu przedsiębiorstwa jego byt jest zagrożony. Wprowadzenie głębokich zmian w przedsiębiorstwie przez dotychczasowych dyrektorów/kierowników często ze względów społecznych jest trudne do osiągnięcia. My działamy profesjonalnie - a naszą jedyną wytyczną jest poprawa kondycji przedsiębiorstwa. Wprowadzamy zmiany i szkolimy dotychczasowych kierowników do kontynuowania naszej pracy, lub jeśli w przedsiębiorstwie brakuje właściwej kadry - przeprowadzamy rekrutację. W procesie ratowania przedsiębiorstwa przed upadłością bierzemy pod uwagę możliwość zaangażowania kapitałów ŚDI ELIMAR SA zarówno w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego jak i zasilenia kapitału obrotowego restrukturyzowanej Spółki.


Dariusz Kruglej

  • jako Wiceprezes d.s Finansowych przeprowadził restrukturyzację Przedsiębiorstwa Budowlanego Katowice SA. Proces obejmował restrukturyzację organizacyjną, zatrudnienia i majątkowa (w ramach restrukturyzacji spłaszczono strukturę organizacyjną, stan zatrudnienia, w wyniku zwolnień grupowych i stworzenia spółek pracowniczych (powstało 6 spółek) zmniejszył się o ponad 200 osób, tj. o ok. połowę stanu pierwotnego).Wprowadzono mechanizmy budżetowania kontraktów budowlanych oraz zarządzania płynnością i kontroli ryzyka walutowego. Spółka ponownie osiągnęła rentowność działalności.

  • jako Wiceprezes Zarządu ds. Restrukturyzacji i Rozwoju FARMACOL SA - - doprowadził do akwizycji Cefarmu Warszawa S.A. tj. do transakcji o wartości ponad 92 mln zł oraz do restrukturyzacji tej spółki.
    W wyniku wdrożenia jednolitych mechanizmów w zakresie logistyki oraz magazynowania , motywowania pracowników a zarazem procedur raportowania w ramach Grupy Kapitałowej FARMACOL SA (7 spółek) przyczynił się do osiągnięcia najwyższej dynamiki przychodów i zysku wśród publicznych spółek z branży dystrybucji farmaceutycznej oraz w 4-krotnym zwiększeniu wartości rynkowej Farmacol S.A.

  • jako Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansów i Dyrektor ds. Produkcji Zakładów Gumowych Bytom SA uczestniczył w procesie głębokiej restrukturyzacji tego przedsiębiorstwa. Które ze spółki o kilkumilionowej stracie, braku płynności finansowej, wypowiedzianych przez Banki kredytach oraz zajęciach komorniczych zostało wyprowadzone na prostą: wzrosłą sprzedaż, zysk wyniósł prawie 5 mln zł, dokonano głębokich zmian organizacyjnych w zakresie jakości produkcji oraz procedur zaopatrzenia)

Elimar © 2020 All rights Reserved
statystyka